Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες: Εκπαίδευση
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Καταχωρήστε τον κωδικό αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης
Ο κωδικός αναγνώρισης είναι ένας τυχαίος κωδικός, που σας έχει δωθεί, και αναγνωρίζει ότι είστε σπουδαστής στο γνωστικό αντικείμενο που διδάσκει ο εισηγητής και σε καμία περίπτωση δεν γνωρίζει τα προσωπικά σας δεδομένα.